www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  
hlášení rozhlasu

Informace o obci
  Základní údaje
  Informace ze zákona
  Vizitka
  Geoportál obce
Obecní úřad
  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Zákaz podomního prodeje
  Zákaz sázkových her
  Vyhláš. o nočním klidu
  Vyhl.o sjízd.míst. kom.
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2017
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
Sbírky zákonů
Ústecký zpravodaj
  Březen 2016
  Červen 2016
  Září 2016
  Prosinec 2016
  Březen 2017
  Červen 2017
  Září 2017
Program rozvoje obce
Územní plán
Historie obce
  Slovo úvodem
  Popis obce
  Feudální doba do 1666
  Feudální doba do 1848
  Rod Trliců
  Vybavení domácností
  Ústí za let 1848-1914
  Přehled držitelů usedlostí
  Sčítání lidu 1857
  Sčítání lidu 1910
  Ze života val.dědiny
  První světová válka
  Doba ČSR 1918-1939
  Německá okupace
  Osvobození obce
  Škola a učitelé
  Pamětihodnosti
  Z kroniky 1945-1995
Fotogalerie
  Dnešní obec
  Dnešní obec-letecky
  Historické snímky
  500. výročí obce
  60. výročí osvobození
Kultura v obci
  Kultura 2006
  Kultura 2007
  Kultura 2008
  Kultura 2009
  Kultura 2010
  Kultura 2011
  Kultura 2012
  Kultura 2013
  Kultura 2014
  Kultura 2015
  Kultura 2016
Hasiči
Šachy Ústí
Mateřská škola
  Kontakt
  Rekonstrukce budovy
  Slavnostní otevření
  Dětský karneval
Jízdní řády
Obecní knihovna
Kam za kulturou
Vsetínské noviny
Dotace obci
  Dětské hřiště
  Veřejně prospěš. práce
  Dotace hasičůmZpět


Termíny svozu odpadu v 2. pololetí roku 2017Směsný odpad

1x za 14 dní a to v úterý v sudé týdny,

Sklo barevné

(zelený pytel)
   13.   7.   2017    čtvrtek
     7.   9.   2017    čtvrtek
     2. 11.   2017    čtvrtek

Sklo čiré

(bílý pytel)
   27.  7.    2017    čtvrtek
   15.  9.    2017    pátek
   24. 11.   2017    pátek

Papír

(modrý pytel)
   29.  9.   2017    pátek
   14. 12.  2017    čtvrtek

Plasty a kartony

(žlutý a oranžový pytel)

   28.   7.   2017    pátek
   24.   8.   2017    čtvrtek
   29.   9.   2017    pátek
   27. 10.   2017    pátek
   24. 11.   2017    pátek
   29. 12.   2017    pátek

Velkoobjemový
a nebezpečný odpad

   30.   9.   2017    sobota

Jak platit poplatky za svoz odpadu?

Poplatek se platí na pokladně OÚ Ústí nebo bezhotovostní platbou na účet obce: 1511670/0300 (VS=č.p.domu) Poplatek se platí každý rok v termínu do 31.března. V případě, že popelnice nebudou označeny aktuální známkou, nebudou svozovou firmou v daších měsících vyvezeny.Co vše lze recyklovat?

Každý občan České republiky vyhodí ročně v průměru 150-200 kg odpadů. Pokud však odpady třídí, umožňuje recyklaci více než třetiny uvedeného množství.
Slisovaný a sběrový papír je možné recyklovat pětkrát až sedmkrát. Přidává se do směsi na výrobu papíru, který pak slouží k produkci novinového papíru, sešitů, toaletního papíru atd.
Vytříděné sklo se rozdrtí a přidává do směsi k výrobě nového skla. Nejčastěji se takto vyrábí láhve na minerálky, pivo, a ostatní skleněné výrobky. Ušetří se mnoho energie a surovin, přičemž sklo se dá používat do nekonečna.
Plasty jsou zpracovány různou technologií. Z PET láhví se např. zhotovují vlákna, která se používají jako výplň zimních bund, spacáků nebo se přidávají do zátěžových koberců. Z folie (sáčků a tašek) se opět vyrobí fólie a různé pytle, např. na odpady. Ze směsi platů lze lisovat zahradní nábytek, odpadkové koše, zatravňovací dlažba, protihlukové stěny u dálnic.
Nápojové kartony se recyklují dvěma způsoby. Zpracovávají se stejně jako papír, zbytky hliníku a polyetylénu lze využít přímo v papírně při výrobě páry nebo pro ohřev vody. Druhý způsob je pak rozdrcení nápojových kartonů na speciální lince. Ještě za tepla se drť lisuje do desek, které je možno použít jako stavební izolaci.
Více informací: www.jaktridit.czJak nakládat se stavebním odpadem?

Vzhledem k tomu, že v tomto případě se nejedná o komunální odpad, náklady na jeho odvoz nese výhradně jeho původce. Z toho vyplývá, že občan má při likvidaci tohoto odpadu v zásadě dvě možnosti:
- Buď odpad odveze firma, která stavbu či rekonstrukci domu provádí a potom je tato záležitost zakotvena v příslušné smlouvě mezi občanem a zhotovitelem.
- Pokud stavební práce provádí občan sám, pak je povinen se o tento odpad postarat sám. Stavebník se může např. obrátit na firmu OPEN TERRA ( tel. 571 419 375), která se zabývá likvidací a recyklací stavební sutě.
V žádném případě se nesmí stavební suť vyvážet do lesů či jinde a vytvářet tzv. černé skládky. Stavební odpadní materiál nebo nebezpečný odpad můžete v průběhu roku odvézt na vlastní náklady také na Vsetín - Bobrky nebo do Valašské Polanky. Likvidaci si hradí každý sám. Ve Valašské Polance zajišťuje odběr odpadu firma Sběratelství s.r.o. (Val. Polanka č. 103) tel. č.: 571 446 331.
(c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017