www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  
hlášení rozhlasu

Informace o obci
  Základní údaje
  Informace ze zákona
  Vizitka
  Geoportál obce
Obecní úřad
  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Zákaz podomního prodeje
  Zákaz sázkových her
  Vyhláš. o nočním klidu
  Vyhl.o sjízd.míst. kom.
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2017
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
Sbírky zákonů
Ústecký zpravodaj
  Březen 2016
  Červen 2016
  Září 2016
  Prosinec 2016
  Březen 2017
  Červen 2017
  Září 2017
Program rozvoje obce
Územní plán
Historie obce
  Slovo úvodem
  Popis obce
  Feudální doba do 1666
  Feudální doba do 1848
  Rod Trliců
  Vybavení domácností
  Ústí za let 1848-1914
  Přehled držitelů usedlostí
  Sčítání lidu 1857
  Sčítání lidu 1910
  Ze života val.dědiny
  První světová válka
  Doba ČSR 1918-1939
  Německá okupace
  Osvobození obce
  Škola a učitelé
  Pamětihodnosti
  Z kroniky 1945-1995
Fotogalerie
  Dnešní obec
  Dnešní obec-letecky
  Historické snímky
  500. výročí obce
  60. výročí osvobození
Kultura v obci
  Kultura 2006
  Kultura 2007
  Kultura 2008
  Kultura 2009
  Kultura 2010
  Kultura 2011
  Kultura 2012
  Kultura 2013
  Kultura 2014
  Kultura 2015
  Kultura 2016
Hasiči
Šachy Ústí
Mateřská škola
  Kontakt
  Rekonstrukce budovy
  Slavnostní otevření
  Dětský karneval
Jízdní řády
Obecní knihovna
Kam za kulturou
Vsetínské noviny
Dotace obci
  Dětské hřiště
  Veřejně prospěš. práce
  Dotace hasičůmZpět

Nové hřiště v provozu

Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště Hřiště

PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO HŘIŠTĚ


PROVOZOVATEL: OBECNÍ ÚŘAD ÚSTÍ
PROVOZNÍ DOBA

Provozní doba hřiště není blíže upravena, pouze je nutno respektovat zákaz rušení nočního klidu, to znamená, že sportovat můžete od 7.00 hodin do 21.00 hodin (v zimních měsících je provozní doba omezena denním světlem a případnou sněhovu pokrývkou).

PRAVIDLA UŽÍVÁNÍ

Ke vstupu na hřiště je oprávněn pouze ten, kdo si od níže zmíněných správců hřiště zapůjčí klíče od branky. Tímto se na smluvenou dobu stane zodpovědným za věškeré dění na hřišti a v jeho těsném okolí. Po ukončení užívání předá klíče zpět správci s tím, že jej upozorní na případné škody vzniklé při užívání hřiště a domluví se s ním o jejich odstranění. Všichni, kdož hřiště užívají, činí tak výhradně na vlastní nebezpečí. Za bezpečnost dětí do 10 let, které používají houpačky a skakadla v areálu, odpovídají jejich rodiče.
V případě zájmu o pronájem hřiště za strany občanů či organizací z jiných obcí je pro tyto stanoven následující ceník:
1 hodina - 150,- Kč
2 hodiny - 250,- Kč
3 hodiny - 300,- Kč
celý den - 500,- Kč

Ve vlastním zájmu si hřiště zarezervujte na obecním úřadu v Ústí nejméně jeden pracovní den dopředu. Sešit k rezervaci je k dispozici i pro občany Ústí na Obecním úřadě v úřední době. Tito zájemci uhradí poplatek za použití hřiště dopředu, nejpozději do zahájení akce, na témže místě.

V CELÉM AREÁLU HŘIŠTĚ SE ZAKAZUJE

- kouření a manipulace s otevřeným ohněm
- používání alkoholických nápojů a jiných omamných prostředků
- jízda na kole, kolečkových bruslích, skateboardech apod.
- vodění psů a jiných zvířat na hrací plochu
- jakýmkoliv způsobem znečišťovat a poškozovat prostory a za řízení areálu
- věšet se na ochranné sítě, branky a koše na košíkovou
- přetěžovat houpačky a skákadla, která jsou určen a pro děti do 10 roků
- odkládat jízdní kola jinde (na trávu, opírat o mantinely), než do stojanů nebo mimo areál hřiště
- odhazovat odpadky mimo místa k tomu určená
- vstupovat v kopačkách s kolíky

SPRÁVCI HŘIŠTĚ, U NICHŽ JE MOŽNO ZAPŮJČIT SI KLÍČE

Ing. TRČÁLEK Zdeněk Ústí č. 12rezervace na tel. 571 41 94 35
DVOŘÁK Libor Ústí č. 69rezervace na tel. 724 17 93 42
Obec Ústí - budova OÚ Ústí č. 76 rezervace na tel. 571 41 94 69

Upozornění

V případě porušení tohoto řádu může být návštěvník ze sportovního areálu vykázán a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.

Tento provozní řád bude minimálně 1x vyvěšen v areálu hřiště a zároveň jej budou mít k dispozici všichni správci hřiště.

Tento provozní řád nabývá účinnost od 1. února 2007.

Ing. Jakub Hladký, starosta obce
Provozní řád víceúčelového hřiště (Originál textu ke stažení)(c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017