www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  


Obecní úřad


  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Informace ze zákona
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2017
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
 Sbírky zákonů
 Program rozvoje obce
 Územní plán
  VYHLÁŠKY OBCE:
  • Zákaz podomního prodeje
  • Zákaz sázkových her
  • Vyhláš. o nočním klidu
  • Vyhl.o sjízd.míst. kom.
  • DOTACE OBCI:
  • Dětské hřiště
  • Veřejně prospěš. práce
  • Dotace hasičům
  • Ochrana lesních porostů
  • Informace o obci


      Základní údaje
      Vizitka
      Geoportál obce
      HISTORIE OBCE:
  • Slovo úvodem
  • Popis obce
  • Feudální doba do 1666
  • Feudální doba do 1848
  • Rod Trliců
  • Vybavení domácností
  • Ústí za let 1848-1914
  • Přehled usedlostí
  • Sčítání lidu 1857
  • Sčítání lidu 1910
  • Ze života val.dědiny
  • První světová válka
  • Doba ČSR 1918-1939
  • Německá okupace
  • Osvobození obce
  • Škola a učitelé
  • Pamětihodnosti
  • Z kroniky 1945-1995
  •   FOTOGALERIE:
  • Dnešní obec
  • Dnešní obec-letecky
  • Historické snímky
  • 500. výročí obce
  • 60. výročí osvobození
  •   KULTURA V OBCI:
  • Kultura 2006
  • Kultura 2007
  • Kultura 2008
  • Kultura 2009
  • Kultura 2010
  • Kultura 2011
  • Kultura 2012
  • Kultura 2013
  • Kultura 2014
  • Kultura 2015
  • Kultura 2016
  •   Hasiči
      Šachisté
      Obecní knihovna
      Kam za kulturou
      Vsetínské noviny

    Ústecký zpravodaj


      Březen 2016
      Červen 2016
      Září 2016
      Prosinec 2016
      Březen 2017
      Červen 2017
      Září 2017

    Mateřská škola


    Jízdní řády
    hlášení rozhlasu

    hlášení rozhlasu    Zpět

    Fotogalerie - historické snímky

    ¬  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  ®

    Obchod Josefa Hlubíka č.18, asi 1910


    Před obchodem Josefa Hlubíka č.18, asi 1905


    Celkový pohled na Ústí, asi 1910


    Trlicova Hrobka, stav 1940


    Pánská společnost (zaměstnanci dráhy) zleva:
    Josef Konvičný, Pavel Fojt, František Šimek,
    Vincenc Bělovský, Pavek Šimara, foto 1909


    Trlicův hostinec s mýtní závorou, asi 1910.

    ¬  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  ®

    Zobrazovat po 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 obrázcích.

    (c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017