www.obecusti.cz| www.mestovsetin.cz| www.kr-zlinsky.cz| www.hornolidecsko.cz  
hlášení rozhlasu

Informace o obci
  Základní údaje
  Informace ze zákona
  Vizitka
  Geoportál obce
Obecní úřad
  Kontakt
  Zastupitelstvo
  Zákaz podomního prodeje
  Zákaz sázkových her
  Vyhláš. o nočním klidu
  Vyhl.o sjízd.míst. kom.
  Czech Point
  Úřední deska
  Smlouvy ke zveřejnění
  Hospodaření obce
  Návštěvní kniha
  Svoz odpadu 2017
  Místní poplatky
  Hřiště - provozní řád
Sbírky zákonů
Ústecký zpravodaj
  Březen 2016
  Červen 2016
  Září 2016
  Prosinec 2016
  Březen 2017
  Červen 2017
  Září 2017
Program rozvoje obce
Územní plán
Historie obce
  Slovo úvodem
  Popis obce
  Feudální doba do 1666
  Feudální doba do 1848
  Rod Trliců
  Vybavení domácností
  Ústí za let 1848-1914
  Přehled držitelů usedlostí
  Sčítání lidu 1857
  Sčítání lidu 1910
  Ze života val.dědiny
  První světová válka
  Doba ČSR 1918-1939
  Německá okupace
  Osvobození obce
  Škola a učitelé
  Pamětihodnosti
  Z kroniky 1945-1995
Fotogalerie
  Dnešní obec
  Dnešní obec-letecky
  Historické snímky
  500. výročí obce
  60. výročí osvobození
Kultura v obci
  Kultura 2006
  Kultura 2007
  Kultura 2008
  Kultura 2009
  Kultura 2010
  Kultura 2011
  Kultura 2012
  Kultura 2013
  Kultura 2014
  Kultura 2015
  Kultura 2016
Hasiči
Šachy Ústí
Mateřská škola
  Kontakt
  Rekonstrukce budovy
  Slavnostní otevření
  Dětský karneval
Jízdní řády
Obecní knihovna
Kam za kulturou
Vsetínské noviny
Dotace obci
  Dětské hřiště
  Veřejně prospěš. práce
  Dotace hasičůmZpět


CZECH POINT v naší obci
CZECH POINT je místo pro komunikaci občana s veřejnou správou. Nyní je v provozu i v obci Ústí.


CO PŘINÁŠÍ PROJEKT CZECH POINT OBČANŮM?

Poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů:

- výpis z bodového formuláře řidiče
- výpis z insolvenčního rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí
- výpis z obchodního rejstříku
- výpis z rejstříku trestů
- výpis z rejstříku trestů právnických osob
- seznam kvalifikovanýsh dodavatelů
- výpis z živnostenského rejstříku
- doručovací adresu (pro občany, kteří bydlí mimo trvalou adresu a chtějí dostávat poštu tam, kde    momentálně bydlí).

Cena za výpis je 100,-Kč za první stranu a za každou další 50,-Kč.

Na základě identifikačního čísla organizace pro obchodní a živnostenský rejstřík, a na základě uvedení katastrálního území a čísla listu vlastnictví, bude moci pracoviště CZECH POINT poskytovat ověřený výpis. Dle možností může být veřejnosti poskytnuta rozšířená služba vyhledávání požadovaného výstupu i podle dalších kritérií.
POSTUP VYDÁVÁNÍ OVĚŘENÝCH VÝPISŮ

Před tím, než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.
Úředník zadá požadavky na vyhotovení výpisu. Před jeho zhotovením budete seznámeni s počtem stran výpisu a jeho cenou. Po zaplacení bude výpis vydán. Součástí výpisu je „ověřovací doložka“, která z něho činí veřejnou listinu. Za ověřovací doložku se neplatí. Platba probíhá v hotovosti na obecní pokladně.
VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co dostanete? Úplný výpis Listu vlastnictví
Co potřebujete vědět? Katastrální území a číslo Listu vlastnictví
Webový portál registru: http://nahlizenidokn.cuzk.czVÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html Co dostanete ? Úplný výpis z obchodního rejstřiku
Co potřebujete vědět: IČO (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.justice.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co dostanete? Úplný výpis ze Živnostenského rejstříku
Co potřebujete vědět? IČ (identifikační číslo organizace)
Webový portál registru: http://www.rzp.cz
Registr ekonomických subjektů: http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares.html
Občané na CZECH POINTech v budoucnosti získají veškeré údaje, opisy a výpisy, které jsou vedeny v centrálních veřejných evidencích a registrech o jejich osobě, majetku a právech.

(c) Obec Ústí, design by Holubec, 2002-2017